HOẠT TÍNH ỨC CHẾ PROTEINAZA CỦA DỊCH CHIẾT POLYPHENOL TRONG CÂY GỖ VANG (TÔ MỘC) CAESALPINIA SAPPAN L.


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11569

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoa trên đá