Bài đăng

Xây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo

Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố Cẩm Phả,tỉnh Quảng Ninh. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học chương “Phương pháp tọa độ trong không gian” Hình học lớp 12. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Toán): 60140111

Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Năng lượng hạt nhân” ở trường Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Vật lí): 60140111