Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2017

Quản lý công tác phổ cập giáo dục ở các địa phương khó khăn thuộc miền núi phía Bắc Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01

Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01

Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần theo pháp luật CHXHCN Việt Nam và pháp luật CHND Trung Hoa. Luận án TS. Luật kinh tế

Hoằng pháp với thanh thiếu niên

Suy nghĩ về giáo dục Phật giáo với thế hệ trẻ của người nữ Phật tử

Phúc lợi y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01

Những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Thanh Hóa : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01

Determination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh City

Dịch chiết Hồ tiêu (Piper nigrumL.) ức chếhoạt động của thụthểneurokinin-1 (NK-1R) được kích thích bởi chất P (substance P) ở tế bào lympho chuột

Orientation determination of interfacial bent alpha-helical structures using Sum Frequency Generation vibrational spectroscopy

Response Surface Optimization of Impregnation of Blended Amines into Mesoporous Silica for High-Performance CO2 Capture

Thắp lửa Hiếu đạo

Đạo hiếu và dân tộc

Nhiều sắc thái "chữ hiếu " qua một cuộc thi

Giáo dục đạo đức và nếp sống thiền gia trong "Uy nghi môn"

Hành giả tu hành quá nhiều tập khí làm sao dứt trừ?

Phương pháp sử dụng sách giáo khoa và trích dẫn trong dạy học tâm lý học

Những phụ nữ xuất chúng trên thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Sơ đồ hóa tài liệu dạy học như là một công cụ chủ yếu trong dạy học bằng máy overhead để nâng cao chất lượng đào tạo đại học

Nữ cán bộ trường đại học khoa học xã hội và nhân văn trong hệ thống đề tài nghiên cứu khoa học các cấp từ năm 1993 đến nay

Stress đối với phụ nữ công sở

Trần Nhân Tông và mấy vấn đề nổi bật của văn học thời Trần : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 34

Tìm hiểu giá trị văn học của Đại Việt sử kí toàn thư : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Truyện ngắn Tự lực văn đoàn : qua hai tác giả tiêu biểu Khái Hưng và Thạch Lam : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Thế giới động vật trong sử thi Bana : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Đề tài chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985 : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Di tích lịch sử và tư liệu lịch sử với việc phát triển du lịch Việt Nam

Thông tin hoạt động khoa học: danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiệm thu (1995-2002)

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế sau chiến tranh lạnh

Phát hiện di tích Hoàng thành Thăng Long tại Ba Đình

Đại Việt và thương mại ở Biển Đông từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (đăng tiếp số 3)

The effectiveness of using information gap activities to promote grade 10 students’ participation in speaking lessons at Nguyen Dang Dao high school, Bac ninh province = Hiệu quả của việc sử dụng hoạt động điền thông tin nhằm tăng cường sự tham gia của họ

An investigation into the use of role- play for enhancing second year non- English major students’ speaking performance at Hanoi University of Business and Technology = Nghiên cứu về việc sử dụng đóng vai tình huống để nâng cao khả năng nói tiếng Anh của

An Evaluation of EBP Material “English in Economics and Business” for Economics and Business Management Students in Hanoi University of Mining and Geology = Đánh giá giáo trình tiếng anh thương mại “English in Economics and Business” dành cho sinh viên

A study on teacher’s difficulties in teaching writing skill to the 11th grade at a school in Bac Giang = Nghiên cứu những khó khăn của giáo viên trong việc dạy kĩ năng viết cho học sinh lớp 11 tại một trường THPT ở Bắc Giang. M.A Thesis Linquistics: 60 14

An exploratory study on the teaching and learning at post-listening stage by International Standard Program students, ULIS-VNU = Nghiên cứu thực trạng dạy và học ở giai đoạn sau khi nghe cho sinh viên nhiệm vụ chiến lược Trường Đại Học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN.

Science and Practice of Pediatric Critical Care Medicine

Self Assessment Questions in Rheumatology

Sexual Function in the Prostate Cancer Patient

Multislice CT

Surgical Anatomy and Technique

Vươn lên tầm cao mới

Đâu là cái gốc của đói nghèo

Tin khoa học công nghệ

"Trợ lý ảo" dành riêng cho người Việt

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của nhiều trường đại học

Nhị phân mũ của phương trình động lực trên thang thời gian

Quy tắc về các quá trình và sự biến đổi âm vị học

Ngữ nghĩa và ngữ dụng học hay là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng

Cấu trúc âm vị học

Vấn đề nhận diện hành động thỉnh cầu trong giao tiếp bằng lời dưới góc độ dụng học

Các bình diện nghiên cứu câu trong tiếng Nga

TỪ MÔ PHỎNG TIẾNG VIỆT VÀ CÁCH DẠY TỪ MÔ PHỎNG TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Biện pháp quản lý nhằm hạn chế những yếu tố cản trở quá trình đổi mới phương pháp dạy - học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong phần lịch sử thế giới (1945-2000) ở trường Trung học phổ thông

Biên soạn tài liệu hướng dẫn học và tổ chức hoạt động dạy học về "Dòng điện trong các môi trường" theo mô hình trường học mới VNEN

Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 11 qua giờ thực hành tiếng Việt

Nonlinear dynamic response of imperfect eccentrically stiffened FGM double curved shallow shells on elastic foundation

Sugarcane bagasse treated with hydrous ferric oxide as a potential adsorbent for the removal of As(V) from aqueous solutions

In Vivo Hahn Spin-Echo Decay (Hahn-T2) Observation of Regional Changes in the Time Course of Oleic Acid Lung Injury

A SEARCH FOR A FAST DECAY COMPONENT IN NaI(TI); A OF THE RCA 8575 PHOTOMULTIPLIER TUBE

Gold-linked electrochemical immunoassay on single-walled carbon nanotube for highly sensitive detection of human chorionic gonadotropin hormone

Hoa trên đá

Hình ảnh
Bạn có biết những loại hoa nào nở được trên đá ???? Nếu bạn chưa biết hãy nhấn nút  👆 👆👆 đọc nhé
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22485
Hoa trên đá- của tác giả Chế Lan Viên nằm trong bộ sưu tập Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

“ Hoa trên đá” nói đến một sức sống mãnh liệt-----

 Bạn hãy thưởng thức bài thơ 
☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕ ☕☕
🌱🌱 🌱 để thấy thêm yêu cuộc sống

 💜💜 💜 ------ 💜💜💜

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN – QUY TẮC THỰC HÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11749

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho các tiêu chuẩn an toàn thông tin cho tổ chức và thực hành quản lý an toàn thông tin bao gồm các lựa chọn, thực hiện và quản lý các kiểm soát có tính đến môi trường rủi ro an toàn thông tin của các tổ chức. Tiêu chuẩn này được thiết kế để được sử dụng bởi các tổ chức có ý định: a) chọn lựa các kiểm soát trong quá trình thực hiện một hệ thống quản lý an toàn thông tin dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 27001; [10] b) thực hiện các kiểm soát an toàn thông tin được chấp nhận chung; c) phát triển các hướng dẫn quản lý an toàn thông tin của riêng mình.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB

Phạm vi của chuẩn này là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 8879, SGML. Tiêu chuẩn này mô tả ngôn ngữ đánh dấu HTML được chỉ định theo các điều khoản trong khuyến cáo của W3C cho HTML, định dạng dữ liệu, dữ liệu đặc tả và các phương thức trao đổi dữ liệu trên web.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11750

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ EMAIL (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU EMAIL, METADATA CHO DỮ LIỆU EMAIL, LƯU TRỮ DỮ LIỆU EMAIL, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU EMAIL), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11753

Tiêu chuẩn TCVN này là tiêu chuẩn kỹ thuật về thư điện tử (electronic mail, hay còn viết tắt là e-mail hoặc email) qui định về phần định dạng dữ liệu email, dữ liệu đặc tả (metadata) cho cho dữ liệu email, lưu trữ dữ liệu email và trao đổi dữ liệu email. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, các thông điệp trong thư điện tử là các thông điệp dạng văn bản, mỗi dòng PHẢI không quá 998 ký tự US-ASCII, và NÊN không có quá 78 ký tự, không bao gồm CRLF. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, định dạng của thông điệp gồm 2 phần, phần tiêu đề và phần thân, được ngăn cách nhau bởi một hàng rỗng. Các phần nội dung đính kèm theo thư điện tử như hình ảnh, âm thanh, các dữ liệu dạng đa phương tiện không được đề cập trong phạm vi của tiêu chuẩn này. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này đề cập đến dữ liệu đặc tả cho thư điện tử, tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truy cập, quản lý và lưu trữ dữ liệu thư điện tử. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, phương thức tra…

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ SMS (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SMS, METADATA CHO DỮ LIỆU SMS, LƯU TRỮ DỮ LIỆU SMS, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU SMS), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"

Tiêu chuẩn TCVN XXXX là tiêu chuẩn kỹ thuật về dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) quy định về phần định dạng dữ liệu SMS, dữ liệu đặc tả (metadata) cho dữ liệu SMS, lưu trữ dữ liệu SMS và trao đổi dữ liệu SMS. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, dịch vụ tin nhắn ngắn SMS cho phép người sử dụng gửi và nhận các tin nhắn ngắn (SM) trên các trạm di động (MS) thông qua các trung tâm chuyển mạch di động (MSC) tới các trung gian là các trung tâm dịch vụ (SC). Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, tin nhắn SMS có thể chứa 140 octet, nói một cách khác, tin nhắn SMS có thể có tối đa 160 ký tự khi mỗi ký tự được mã hóa theo bảng chữ cái GSM mặc định 7 bit (140 ký tự khi mã hóa theo bảng chữ cái 8 bit, 70 ký tự khi mã hóa theo bảng chữ cái 16 bit). Trong phạm vi của tiêu chuẩn này các tin nhắn quảng bá CBS (Cell Broadcast Service) và tin nhắn dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc USSD (Unstructured Supplementary Service Data) được coi như một dạng tin nhắn SMS và hoạt động như một SMS chuẩn. Tiêu chuẩn này hướ…

Advances in Software Engineering

Advances in Neural Networks - ISNN 2008

Advances in Web Based Learning - ICWL 2008

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp

Phân tích đa hình gen điều hòa đáp ứng thuốc corticoids trong điều trị hen phế quản ở trẻ em Việt Nam