Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2

Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

Kĩ thuật điện tử ứng dụng

Bài giảng Nhi khoa. Tập 1

Bệnh học Nội khoa . Tập 1

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60480103

Xây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo

Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố Cẩm Phả,tỉnh Quảng Ninh. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học chương “Phương pháp tọa độ trong không gian” Hình học lớp 12. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Toán): 60140111

Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Năng lượng hạt nhân” ở trường Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Vật lí): 60140111

Phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh thông qua dạy học phương trình mũ và phương trình logarit ở lớp 12. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Toán): 60140111

Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy học giải bài tập một số dạng phương trình sai phân. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Toán): 60140111

Hình thành năng lực tự đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua hệ thống đề kiểm tra phần Hóa học Vô cơ lớp 9 trung học cơ sở. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Hóa học): 60140111

Developing business strategies for Hau Giang Pharmaceutical Joint Stock Company (2012-2015)= Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần dược Hậu Giang giai đoạn 2012-2015. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Improving project monitoring and controlling: case of Rural Finance Project Funded by World Bank = hoàn thiện công tác theo dõi và kiểm soát dự án: trường hợp dự án tài chính nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 6

Influenced factors on Hanoi consumer's satisfaction for safety and hygiene= Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng Hà Nội về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 61 34 05

Developing rural banking services at Vietnam postal savings service company = Phát triển dịch vụ ngân hàng cho khu vực nông thôn tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm bưu điện. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Marketing strategy for ePage product, a online website building system of ACS company : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05