Hoa trên đá


Bạn có biết những loại hoa nào nở được trên đá ???? Nếu bạn chưa biết hãy nhấn nút  👆 👆👆 đọc nhé
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22485
Hoa trên đá- của tác giả Chế Lan Viên nằm trong bộ sưu tập Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh 

“ Hoa trên đá” nói đến một sức sống mãnh liệt-----

 Bạn hãy thưởng thức bài thơ 
☕ ☕ ☕ ☕ ☕
🌱🌱 🌱 để thấy thêm yêu cuộc sống

 💜💜 💜 ------ 💜💜💜

Nhận xét